Geïntegreerde analyse van mondiale milieuproblemen op basis van IMAGE 3.0. Modeldocumentatie en toepassingen

07-07-2014 | Rapport

Het IMAGE-model is ontwikkeld om te kunnen begrijpen hoe mondiale, langdurige milieu- en duurzaamheidsproblemen zich ontwikkelen als gevolg van menselijke activiteiten, inclusief economische ontwikkeling en populatiegroei. In de nieuwe modeldocumentatie bieden we een complete beschrijving van het IMAGE 3.0-model op hoofdlijnen en geven we aan hoe het model gebruikt kan worden om belangrijke beleidsvraagstukken te analyseren, zoals klimaatverandering, luchtverontreiniging, grootschalige landgebruiksverandering, biodiversiteitsverlies en waterschaarste. De modeldocumentatie is zowel als boek als in de vorm van een website gepubliceerd.

Geïntegreerd onderzoeksmodel IMAGE

Net als vergelijkbare modellen kan IMAGE worden gebruik om problemen van mondiale milieuveranderingen te begrijpen en om antwoorden op deze problemen te formuleren. Eerdere versies van het IMAGE-model zijn gebruikt om belangrijke internationale verkenningen te ondersteunen, waaronder die van het VN-Klimaatpanel IPCC, de Mondiale Milieuverkenning van het VN-Milieupanel UNEP, de OECD-Milieuverkenning en de zogenaamde ‘Millennium Ecosystem Assessment’. Het model is ook veelvuldig toegepast in de wetenschappelijke literatuur. In de nieuwe versie IMAGE 3.0 zijn de modelbeschrijvingen van belangrijke modelonderdelen verbeterd, waaronder de dynamiek van landgebruiksverandering, watergebruik en energievraag en -aanbod. Deze verbeteringen maken het model nog relevanter voor het omgaan met vraagstukken, zoals het beperken van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering en tegelijkertijd het garanderen van de voedsel- en energievoorziening.