Gevolgen van vernieuwende keuzes voor transport op het niveau van het energiesysteem

16-12-2013 | Publicatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector in Nederland met 60% te reduceren in 2050. Behalve het verbeteren van de efficiëntie, zijn nieuwe soorten brandstoffen zoals elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen belangrijke nieuwe energiedragers. Hun introductie maakt onderdeel uit van een integrale systeeminnovatie, die bepaalde aanpassingen vereist.

Analyse van het Nederlandse energiesysteem voor meerdere langetermijnklimaatdoelstellingen

Europa heeft de uitdagende doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% te reduceren in 2050, ten opzichte van 1990. Dit vereist fundamentele veranderingen, met name in het energiesysteem. Om deze doelstelling te bereiken zouden alle sectoren moeten bijdragen, waarbij de mogelijkheden tot reductie in sommige sectoren groter zijn dan in andere. Voor de transportsector resulteert deze doelstelling in een reductie van 60%. Deze reductie is de langetermijndoelstelling voor Nederland zoals onlangs werd gepubliceerd in het Energieakkoord.

Technische interacties binnen het energiesysteem in Nederland zijn geanalyseerd met behulp van het E-design model. Er kunnen aanzienlijke extra emissiereducties in de energie- en industriesector, gebouwde omgeving en brandstof productiesector worden bereikt, in de meeste gevallen tussen 2 en 5 Mt CO2-equivalent (1 tot 2% van de huidige totale broeikasgasemissies in Nederland). Bovendien zou een nog hogere reductie mogelijk zijn als afvang en opslag van CO2 (CCS) in de productieprocessen van biobrandstoffen zou worden opgenomen. Op systeemniveau vraagt de te verwachten beperkte beschikbaarheid van duurzaam geproduceerde biomassa ​​om een ​​integrale visie op de gewenste toekomstige toepassingen, die ook gevolgen kan hebben voor de transportsector.