Het effect op het Nederlandse energieverbruik van maatregelenpakketten voor 49% emissiereductie van broeikasgassen

15-05-2018 | Publicatie

Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten voor de reductie van broeikasgasemissies op het finale en primaire energiegebruik van Nederland. Het gaat hierbij om het finale en primaire energiegebruik conform de definitie in artikel 3 van de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EER). De maatregelpakketten zijn in kaart gebracht voor de Nederlandse doelstelling om de grondgebiedemissies van Nederland in 2030 terug te brengen met 49% ten opzichte van 1990.