Het individu télt in woonwensenonderzoek

31-12-2009 | Publicatie

Telkens weer blijkt dat veel mensen die aangeven dat ze willen verhuizen, dat uiteindelijk niet doen. Anderen daarentegen verhuizen tegen de verwachting in juist wél. In het artikel 'Het individu telt in woonwensenonderzoek' beargumenteren de auteurs dat verhuiswensen geen goede voorspeller van het uiteindelijke verhuisgedrag zijn. Weliswaar compenseren, op collectief niveau, de onvoorziene verhuizingen voor een deel de niet gerealiseerde verhuizingen, maar het gaat dan om andere mensen met andere wensen. Met andere woorden: wensen zijn niet altijd uitwisselbaar. Bovendien zal in de toekomst de groep onvoorziene verhuizers toenemen doordat meer ouderen plotseling verhuizen.