Jaarverslag 2015

21-07-2016 | Publicatie

Jaarverslag van het Planbureau voor de Leefomgeving over 2015.

Op verzoek van met name departementen, Tweede Kamer of internationale organisaties publiceerde het PBL ook in 2015 analyses, evaluaties en verkenningen om actuele politieke debatten te voeden met feiten en analyses.

In diverse opzichten was 2015 een bijzonder jaar:

  • In het kader van het Jaar van de Ruimte werd de studie De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 uitgebracht en de Nacht van de ruimtelijke metamorfose georganiseerd.
  • Aan de klimaattop in Parijs leverde het PBL diverse bijdragen heeft, zoals analyses van nationale klimaatplannen.
  • Eind 2015 brachten PBL en CPB de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) uit, ter ondersteuning van de visievorming en beleidsvoorbereiding van overheden.