Kleine kansen - grote gevolgen
Slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting als focus voor waterveiligheidsbeleid

25-09-2014 | Publicatie

Overstromingen door weersextremen zijn in Europa aan de orde van de dag. Hoewel Nederland een hoog veiligheidsniveau heeft, zijn overstromingsrampen met vele duizenden slachtoffers niet uit te sluiten, zo onderkent ook de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat in haar studie 'Kleine kansen – grote gevolgen' zien dat er concrete mogelijkheden zijn om het aantal slachtoffers en de maatschappelijke ontwrichting bij dijkdoorbraken en overstromingen in Nederland fors te beperken. Deze mogelijkheden worden in het waterveiligheidsbeleid tot nog toe nauwelijks benut.