Klimaatwet 1.0: Lessen uit het Verenigd Koninkrijk

13-05-2016 | Publicatie

Sinds 2008 vormt een klimaatwet de basis voor het klimaat- en energiebeleid in het Verenigd Koninkrijk.De wet kent 3 cruciale onderdelen: een vastgelegd langetermijndoel (minimaal 80% reductie van broeikasgasemissies in 2050 ten opzichte van 1990), een onafhankelijke adviescommissie die de langetermijnoriëntatie centraal stelt, en een procesaanpak (de Commissie stelt voor 10-15 jaar vooruit een koolstofbudget van 5 jaar voor).

Lessen voor Nederland

  • Het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen voor een aanpak met één emissiereductiedoel.
  • Maak duidelijke afspraken over de accounting van broeikasgasemissies.
  • Geef investeerders duidelijkheid mbt koolstofdoelen (bijvoorbeeld een hoeveelheid CO2/kWh).
  • Zorg voor randvoorwaarden die de onafhankelijkheid van het adviesorgaan kunnen waarborgen.