Kortetermijnramingsmodel voor het bezit en gebruik van personenauto’s in Nederland

11-06-2014 | Publicatie

Dieselauto’s verdwijnen sneller uit het autopark dan benzineauto’s. Daarom werkt invoering van nieuwe technologie om emissies te reduceren in het dieselautopark sneller door dan in het benzineautopark. Dit blijkt uit een nieuw model van het PBL – KOTERPA - waarmee voor de korte termijn de samenstelling naar brandstofsoort en autoleeftijd van zowel het personenautopark als het gebruik in Nederland kan worden geschat.

In dit rapport beschrijven we de afzonderlijke modelonderdelen en de historische gegevensreeksen die voor de modellering zijn gebruikt. Verder hebben we een eerste raming van de samenstelling van het autopark en de verkeersprestaties uitgevoerd voor de jaren 2012-2015.

Dieselauto’s versus benzineauto’s

Dieselauto’s blijken het autopark eerder te verlaten dan benzineauto’s. Omdat het dieselautopark gemiddeld jonger is dan het benzineautopark en dieselauto’s een hoger jaarkilometrage hebben, werkt invoering van nieuwe technologie om emissies te reduceren in het dieselautopark sneller door dan in het benzineautopark.

Luchtverontreinigende stoffen langs verkeerswegen

De kracht van KOTERPA zit in de snelle inzetbaarheid, waarbij op basis van actuele gegevens inzicht wordt verkregen in ontwikkelingen in het autopark. De ramingen worden ingezet door het RIVM, bij de berekening van concentraties van luchtverontreinigende stoffen langs verkeerswegen.