Leidraad voor Omgaan met Onzekerheden:Checklist Onzekerheden in Ruimtelijke Informatie en Visualisaties van Ruimtelijke Onzekerheid

30-09-2005 | Publicatie

Ontwikkelingen in milieu en natuur bezitten in veel gevallen een ruimtelijke component. In producten van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) wordt deze ruimtelijke informatie weergegeven in de vorm van kaarten. Voor een juiste interpretatie van kaarten is het van belang om te weten hoe onzekerheid de weergegeven waarden en patronen kan beïnvloeden.

Liggen waarden in een kaart dicht bij wettelijke normen of richtlijnen, dan is onzekerheidsinformatie van essentieel belang. Dit rapport geeft onderzoekers tips hoe om te gaan met onzekerheden in ruimtelijke informatie, en vormt als zodanig een aanvulling op de 'Leidraad voor Omgaan met Onzekerheden'. De tips zijn samengevat in een Checklist bestaande uit 11 punten. Aan bod komen onder andere:

  1. verschillende manieren om onzekerheden in kaarten te representeren
  2. statische en dynamische presentatievormen
  3. de rol van ruimtelijke resolutie
  4. hoe klassenindelingen in de legenda te kiezen en
  5. het belang van metadata

De Checklist wordt in het rapport aangevuld met een reeks van praktische voorbeelden van geslaagde (en minder geslaagde) onzekerheidspresentaties. Het rapport is niet alleen van belang voor onderzoekers binnen en buiten het MNP. Voor beleidsmakers en beleidsvoorbereiders geeft het inzicht in de onderzoeksmethoden zoals toegepast bij het MNP.