Naar een wereld van steden in 2050

04-09-2014 | Publicatie

In ontwikkelingslanden vormt de groei van steden een grote uitdaging voor schoon drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering en de bescherming tegen overstromingen. Daarover gaat het rapport ‘Towards a world of cities in 2050’ dat het PBL op verzoek van UN-HABITAT publiceert. Drinkwater verbetert, kwaliteit oppervlaktewater zal teruglopen.

De watervoorziening verbetert, maar de sanitaire voorzieningen blijven achter. In de rijke landen zal het oppervlaktewater door voortdurende investeringen in afvalwaterzuivering verbeteren. In andere landen verslechtert de kwaliteit van het oppervlaktewater tussen 2010 en 2050.

In 2050 woont 15% van de wereldbevolking in overstromingsgevoelige gebieden

Met de groei van stedelijke gebieden worden de gevolgen van een overstroming van een rivier of vanuit zee groter, vooral in Azië. Overstromingsrisico's zoals het verlies van levens en schade kunnen sterk worden verminderd door maatregelen op verschillende schaalniveaus.

'Smart Water' - integratie van water en stedelijke ontwikkeling

De beschreven beleidsopties richten zich op een geïntegreerde aanpak. Deze omvat zowel een technische als een ruimtelijke benadering en houdt tegelijkertijd rekening met sociale doelstellingen. De verschillende bestaande stedelijke netwerken vormen belangrijke platforms die inzicht bieden in gemeenschappelijke uitdagingen, en om kennis op uit te wisselen en innovaties en goede voorbeelden te delen.