Mini-conferentie Bedrijventerreinen

15-09-2009 | Publicatie

Moeten de provincies de regie over de planning en programmering van bedrijventerreinen krijgen of is dit vooral een zaak van de gemeenten? En hebben krimpgemeenten nog nieuwe terreinen nodig? Deze en andere vragen stonden centraal op de mini-conferentie van het PBL over de toekomst van bedrijventerreinen op 10 september in de Caballero Fabriek te Den Haag.

Discussie over de toekomst van bedrijventerreinen

Aanleiding voor de bijeenkomst was het rapport "De toekomst van bedrijventerreinen; van uitbreiding naar herstructurering" dat voor de zomer uitkwam. Dr. Gusta Renes presenteerde op de conferentie de belangrijkste bevindingen uit dit rapport. Zij liet zien dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen vaak niet leidt tot de komst van nieuwe bedrijven buiten de regio. "Het zijn vooral bestaande bedrijven in de gemeente zelf die zich vestigen op een nieuw terrein." Ook ging zij uitgebreid in op het gemeentelijke beleid en de gevolgen daarvan voor de huidige praktijk: veel nieuwe terreinen, herstructurering die niet van de grond komt en weinig aandacht voor het verlies aan open ruimte. Zij liet zien hoe een integrale afweging verandering in dit beleid kan brengen.

De discussie

In het tweede deel van de conferentie gingen deskundigen op het gebied van bedrijventerreinen onder leiding van Maarten Hajer, directeur Planbureau, in discussie. Moeten de provincies de programmering van bedrijventerreinen gaan sturen? Voor sommigen was dat een vanzelfsprekendheid, terwijl anderen vooral de actieve rol van de gemeenten benadrukten. Ook ging de discussie over regionale verschillen. Hebben krimpgemeenten nog nieuwe terreinen nodig? Of alleen gebieden met grote ruimtedruk? En is de huidige invulling van de SER-ladder toereikend? De meningen van de forumleden liepen hierover erg uiteen. En ook deelnemers in de zaal lieten graag hun mening horen.

Het forum op deze bijeenkomst bestond uit: Eelco van der Eijk (Ministerie VROM / EZ), Arend de Jong (Provincie Zuid-Holland), Astrid Renne (Gemeente Utrecht), Ahmed Hamdi (ECORYS Nederland BV), Barrie Needham ( Radboud Universiteit Nijmegen) en Klaas Breunissen (Milieudefensie).

De conferentie is bezocht door ruim honderd deelnemers uit het hele land, met veel medewerkers van het rijk, provincies, gemeenten, Kamers van koophandel, adviesbureaus, milieuorganisaties en van wetenschappelijke instituten.