Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

01-12-2015 | Publicatie

De studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Nederland. De WLO is opgesteld door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau).

De WLO is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Nederland. Onderzoekers van beide planbureaus hebben trends en toekomstige onzekerheden verkend die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving. Ze schetsen op basis daarvan 2 mogelijke scenario’s: Hoog en Laag.

  • Scenario Hoog combineert een relatief hoge bevolkingsgroei met hoge economische groei
  • Scenario Laag kent een meer gematigde demografische ontwikkeling en een meer bescheiden economische groei.

Vervolgens zijn ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving binnen deze 2 scenario’s onderzocht. Hierbij keken de planbureaus naar 4 thema’s: regionale ontwikkelingen en verstedelijking; mobiliteit; klimaat en energie; landbouw.