Nederlanders en duurzaam voedsel

07-08-2014 | Publicatie

Uit een enquête van het PBL blijkt dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking op de een of andere manier let op verduurzaming van het voedselsysteem. De motieven lopen uiteen.

Voorbeelden betrokkenheid burgers bij verduurzaming voedsel

Bijna iedereen heeft de intentie voedselverspilling tegen te gaan; het grootste deel van de bevolking eet niet elke dag vlees bij de warme maaltijd; circa de helft van de Nederlanders koopt weleens een voedselproduct met een milieu- of dierenwelzijnskeurmerk of een seizoensproduct; een op de vijf Nederlanders produceert zelf een deel van hun voedsel.

Van de onderzochte activiteiten draagt het terugdringen van voedselverspilling volgens Nederlanders het meest bij aan het duurzamer maken van het voedselsysteem.

Communicatie: bekendheid, bewustwording en vaardigheden

De meeste mensen geven aan wel meer te willen doen op gebied van verduurzaming van de voedselvoorziening. Ruim de helft van de Nederlanders verwacht van de overheid dat zij maatregelen neemt om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een duurzame voedselproductie, met name via voorlichting.