The long-term relationship between land use and employment on industrial sites in the Netherlands

27-11-2012 | Publicatie

De Bedrijfslocatiemonitor (BLM) is gebaseerd op de aanname dat de ruimtebehoefte op bedrijventerreinen meegroeit met de werkgelegenheid. Om deze aanname te testen heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een nieuw bestand samengesteld met gegevens over ruimtegebruik en werkgelegenheid voor alle bedrijventerreinen in Nederland. Zonder inzicht in andere, meer lokale factoren die de ruimtevraag bepalen, is een voorspelling van de vraag naar bedrijventerreinen niet mogelijk.

Nieuw gegevensbestand

In het verleden werden de terreinquotiënten (het aantal arbeidsplaatsen per hectare) van de BLM geschat uit een groot onderzoek onder bedrijven. Maar dat is te kostbaar en ook om andere redenen ongewenst. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht of de terreinquotiënten kunnen worden geschat op basis van een nieuw bestand dat voor alle bedrijventerreinen in Nederland gegevens bevat over het ruimtegebruik en de werkgelegenheid in de periode tussen 1997 en 2008.

Geen lineair verband tussen ruimtegebruik en werkgelegenheid

In deze periode kan er geen lineair verband worden gevonden tussen ruimtegebruik en werkgelegenheid. Daardoor komt ook de populaire terreinquotiëntmethode ter discussie te staan. Zelfs niet-lineaire verbanden houden geen stand. Werkgelegenheidsvariabelen alleen volstaan niet, er zijn teveel andere, meer lokale factoren die de ruimtevraag bepalen. Zonder meer inzicht in deze factoren is een voorspelling van de vraag naar bedrijventerreinen niet mogelijk. Het PBL heeft besloten het BLM vanaf heden niet langer te kunnen en willen onderhouden en sluit met deze publicatie de investering in het model af.

PBL Working paper 9