PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: monitoring

10-09-2019 | Publicatie

Dit artikel beschrijft de resultaten van de monitoring van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040, die in september 2016 is gepubliceerd. De waargenomen en de geprognosticeerde aantallen voor de bevolking, de componenten van bevolkingsgroei, de huishoudens en de uitbreiding van de woningvoorraad zijn met elkaar vergeleken op zowel nationaal als gemeenteniveau. De monitoring heeft geleid tot verbeteringen in de methodiek voor de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Grote steden zijn minder hard gegroeid dan verwacht

Op nationale schaal was de prognose van de bevolking in 2018, die in 2016 werd gepubliceerd, behoorlijk accuraat. Er was sprake van een minimale onderschatting. Het aantal huishoudens bleek licht te zijn overschat. Op regionale schaal is de belangrijkste conclusie dat de grote steden doorgaans minder hard zijn gegroeid dan verwacht, vooral omdat daar meer mensen zijn vertrokken dan was voorzien. Verschillende buurgemeenten zijn, mede door de toestroom uit de grote steden, juist sneller gegroeid dan verwacht.