PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: woningbouwveronderstellingen

13-07-2017 | Publicatie

In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In deze prognose spelen veronderstellingen over de woningbouw een belangrijke rol. In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming van de woningbouwveronderstellingen.

Meer dan alleen demografische componenten

De woningbouw speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de bevolking en huishoudens op regionaal niveau. Het is niet voldoende om de huishoudensgroei te voorspellen op basis van alleen demografische componenten. Dat geldt in het bijzonder voor gemeenten in gebieden waar sprake is van een gespannen woningmarkt. Hiermee wordt rekening gehouden in de prognose.

Totstandkoming van veronderstellingen over woningbouw

Op nationaal niveau zijn aannames over woningbouw gedaan op basis van de toekomstige huishoudensgroei volgens de CBS Huishoudensprognose en de waargenomen trends in de woningbouw.

Voor de woningbouwveronderstellingen op gemeentelijk niveau is gebruik gemaakt van gemeentelijke en provinciale kennis en expertise, statische informatie over onder andere woningbouwvergunningen, een schatting van de ruimte voor woningbouw en een analyse van binnenlandse migratie.