PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050: demografische veronderstellingen

10-09-2019 | Publicatie

In september 2019 is voor de zevende keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In dit artikel wordt ingegaan op de veronderstellingen van deze prognose. De veronderstellingen hebben betrekking op de regionale variatie in geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Daarnaast zijn er veronderstellingen opgesteld over verhuizingen, die een belangrijke component vormen voor de gemeentelijke bevolkingsontwikkeling. Tot slot zijn er veronderstellingen opgesteld over vier processen in de levensloop van mensen, ten behoeve van de prognose van de ontwikkeling van het aantal huishoudens.

Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses tot 2050 die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is dan ook verwijderd van de PBL-websites en van StatLine. De gegevens over het totaal aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied blijven beschikbaar.

Duidelijke verschillen tussen grote steden en plattelandsgemeenten

Er is sprake van een duidelijke variatie tussen gemeenten met betrekking tot de componenten van bevolkingsgroei en in de huishoudensdynamiek. De vruchtbaarheid en de levensverwachting is relatief laag in de grote steden. Daarentegen trekken de grote steden veel mensen uit andere Nederlandse gemeenten en immigranten, terwijl vanuit deze steden ook weer veel mensen vertrekken. De plattelandsgemeenten trekken weinig immigranten en de dynamiek van binnenlandse verhuizingen ligt hier laag. De gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan van kinderen ligt laag in gemeenten die relatief ver buiten de Randstad liggen. Het gaan samenwonen vertoont daarentegen weinig regionale variatie, terwijl in de grote steden paren vaker uit elkaar gaan dan op het platteland.