Peer review PBL referentiekader Covid-19

04-09-2020 | Rapport

Deze notitie bevat een peer-review van het Referentiekader Covid-19. Dit referentiekader wordt ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming over maatregelen die de effecten van het virus voor gezondheid, economie, samenleving en leefomgeving kunnen beperken. De notitie is door PBL opgesteld op verzoek van de DG Covid-19.

In de notitie reikt PBL enkele aandachtspunten aan vanuit het langetermijnperspectief van een gezonde, veerkrachtige en duurzame samenleving. Vanuit die integrale opgave zou het referentiekader de maatschappelijke en leefomgevingsimpact van maatregelen op de langere termijn beter inzichtelijk moeten maken, naast de impact op de korte termijn.

Deze peer review moet helpen om tot een verbeterde checklist te komen bij het nemen van maatregelen om nadelige effecten van Covid-19 tegen te gaan. De analyse is tot stand gekomen in afstemming en samenwerking met SCP, CPB en RIVM. Elke van de bureaus heeft de eigen peer review met een gezamenlijke brief aangeboden.