Reactie PBL op Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en PvdA

22-02-2016 | Publicatie

Het PBL is gevraagd om te reageren op het Voorontwerp van de Klimaatwet van GroenLinks en de PvdA. Deze reactie is op 22 februari verzonden aan de fractievoorzitters Klaver en Samsom.

Het PBL ziet als groot voordeel van een Klimaatwet dat deze de langetermijnstabiliteit van het klimaatbeleid vergroot. In mei 2015 betoogde Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat Lucht en Energie bij het PBL, dit al in een column in Energie Actueel. Wel tekent het PBL aan dat de relatie tussen de beoogde wet en het huidige Energieakkoord aandacht behoeft.

Dit Voorontwerp stelt als doel een vermindering van de nationale uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% en in 2050 met 95%. Daarbij moet het aandeel duurzame energie in 2050 100% zijn. In de brief beargumenteert het PBL waarom de genoemde doelstellingen ‘behoorlijk ambitieus’ zijn. Het PBL baseert dit onder andere op het cahier Klimaat en energie van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving.

Ook worden enkele kanttekeningen geplaatst bij de voorgestelde uitwerking.

Tot slot schetst de brief welke rol het PBL kan spelen in de evaluatie van een Klimaatwet, in samenwerking met andere partijen.