Realistische metropolitane strategieën

08-02-2013 | Publicatie

PBL-onderzoeker Otto Raspe schreef op uitnodiging van het tijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening een essay over de toekomst van de stad. Raspe betoogt dat de toekomst van stad en economie hand in hand gaan. Economische principes en dynamiek van bedrijven zijn nu eenmaal bepalend voor de ontwikkeling van steden.

Realistische strategie

Agglomeratievoordelen en clusters spelen een belangrijke rol. Zeker nu de economie steeds sterker door internationale competentie wordt gedreven zijn metropolitane gebieden (grootstedelijke regio’s) essentiële dragers. Een realistische strategie daarvoor zou maatwerk moeten zijn: uitgaande van realistische ambities, rekening houdend met de kracht van aangrenzende regio’s, en gebaseerd op empirische analyses.