Regionaal-economische groei in Nederland - Een typologie van regio’s

04-07-2017 | Publicatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het PBL gevraagd onderzoek te doen naar de karakteristieken van regio’s met verschillende economische groeipaden en kwaliteit van het woon-werkklimaat. Deze studie laat zien dat de verschillen in regionaal-economische groei aanzienlijk zijn.

Catching-up-regio’s belangrijk voor economische groei van Nederland

De regio Groot-Amsterdam staat in economisch opzicht aan de top van de Nederlandse hiërarchie, maar we zien ook dat er verschillende regio’s inlopen op de positie van Amsterdam. De productiviteit steeg daar de laatste jaren harder. Vooral de stedelijke regio’s aan de A2(snelweg)-as en in Noord-Brabant hebben zich sterk ontwikkeld, zoals de regio’s Eindhoven en Den Bosch. Deze zogenoemde ‘catching-up-regio’s’ zijn belangrijk voor de economische groei van Nederland. Wat verder opvalt dat vergeleken met andere Europese landen er in Nederland niet echt achterblijvende regio’s zijn.

Woon-werkklimaat verschilt tussen regio’s

Niet alleen in economische prestaties zijn er verschillen tussen regio’s, ook de kwaliteit van het woon-werkklimaat verschilt. We vinden dat de groeiregio’s weliswaar een hogere kwaliteit van het woon-werkklimaat hebben, maar er zijn binnen deze groep van regio’s wel verschillen.

Deze bevindingen roepen de vraag op welke beleidsmatige regionaal specifieke opgaven er zijn; een vraag die in deze studie niet is onderzocht.