Ruimtelijke Verkenning 2011: een land van regio’s

22-06-2012 | Publicatie

Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de bevolkings-, mobiliteits- en werkgelegenheidsgroei die decennialang gemeengoed was, vlakt af. Er ontstaat een grotere diversiteit: regio's met groei, regio's met krimp, en steeds meer regio's waar groei en krimp beide goed mogelijk zijn. Deze nieuwe driedeling vraagt om een palet van beleidsstrategieën. 

Overinvestering vanuit Rijk en regio ligt op de loer, zeker als de concurrentie tussen regio's om de laatste groei losbarst. Er zijn nieuwe instrumenten nodig om te kunnen omgaan met deze onzekerheid. Groei, krimp en onzekerheid vragen elk om een eigen aanpak. Dit artikel, gebaseerd op de Ruimtelijke Verkenning 2011, geeft een beeld van de te verwachten ontwikkelingen en gaat kort in op de gevolgen voor het ruimtelijk beleid.