Stad uit balans: een grotere kloof tussen arme en rijke wijken?

24-10-2007 | Publicatie

In Nederland hebben de grote steden lange tijd te maken gehad met een uitstroom van hogere-inkomensgroepen en een instroom van mensen met lagere inkomens. Hoewel de stad sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw een nieuwe bloeiperiode doormaakt, kent elke grote stad probleemwijken waar vooral de armere bevolking woont, en populaire wijken waar de (kans)rijkere mensen wonen. Wat gebeurt er bij verhuizingen binnen de stad, tussen gewilde en minder gewilde wijken? Maken kansrijken plaats voor kansarmen, waarmee een wijk in een negatieve spiraal terechtkomt, en een andere wijk in welvaart groeit? Dit artikel gaat in op de vraag in hoeverre verhuisstromen en daaraan gerelateerde inkomsten van bewoners, leiden tot een grotere kloof tussen arme en rijke wijken in Amsterdam en Rotterdam.