Stadsranden
Schakelzones tussen stad en land

20-12-2018 | Rapport

In het omgevingsbeleid wordt beleid geformuleerd voor de stad en het landelijk gebied. De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een belangrijke schakelfunctie in het vormgeven en afstemmen van beleid op verschillende bestuurlijke niveaus, zo blijkt uit de nieuwe PBL-studie ‘Stadsranden’. Deze studie geeft handreikingen voor de ontwikkeling van specifiek stadsrandbeleid op lokaal en regionaal niveau.

De krachten die spelen op de stadsranden zijn ingedeeld twee categorieën, de rode ‘verstedelijkingsdruk’ en de groene ‘restrictieve druk’. De rode druk is geanalyseerd aan de hand van de te verwachten huishoudensgroei in de Welvaart en Leefomgeving scenariostudie van PBL en CPB (2015). De groene druk is gebaseerd op het provinciaal omgevingsbeleid voor bescherming van natuur en landschap. Door de combinatie van rode en groene druk krijgt elke gemeente een eigen stadsrandprofiel voor woningbouwdruk en natuur- en landschapsbescherming. Dit vraagt om een specifiek beleid dat soms per stadsrand, en dus soms per regio verschilt.