Symposium Energie- en Klimaatbeleid. Energie-en klimaatbeleid voor 2030: een nieuwe impuls voor de energietransitie?

12-12-2012 | Publicatie

De Nederlandse overheid en de Europese Unie zetten in op een transitie naar een koolstofarme economie in 2050. Het huidige klimaat- en energiebeleid is echter vooral gericht op 2020, terwijl een energietransitie nog onvoldoende in beweging komt. Verder kijken dan 2020, met energie- en klimaatbeleid gericht op 2030, zou dan een logische vervolgstap zijn. Ook in Brussel wordt nu nagedacht over ambities en beleid voor 2030. Hoe zou een optimale mix aan doelen en instrumenten voor 2030 er dan uit kunnen zien? Moet het klimaatdoel eigenlijk wel leidend zijn in mondiaal perspectief? En krijgt de Nederlandse regering eigenlijk wel voldoende ruimte voor eigen keuzes? Deze vragen stonden centraal op het ECN-PBL symposium van 30 november 2012.

Programma

Voornemens van het nieuwe kabinet

  • Wat zijn de ambities van het nieuwe kabinet voor energie en klimaat? Hoe gaat de nieuwe energie-efficiencyrichtlijn ingevuld worden? Wat is de inzet voor 2030? - Mark Dierikx (directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging; ministerie van Economische Zaken) 
  • Hoe past het beleid uit het regeerakkoord in de Nederlandse en de Europese routekaart voor klimaat? - Hugo von Meyenfeldt (waarnemend directeur-generaal Milieu, ministerie Infrastructuur & Milieu)

Energieambities van de Europese Unie

  • Wat zijn de ambities van de Europese Unie voor een post-2020 energie- en klimaatbeleid? Hoe ziet het krachtenveld eruit? - Bas Eickhout (lid Europees Parlement voor de Greens/European Free Alliance)

Beleidsopties voor de lange termijn

  • Wat betekent 40 procent reductie in Europa in 2030 in mondiaal perspectief? - Andries Hof (PBL) 
  • Wat is de optimale mix van doelen in 2030 voor Nederland? - Robert Koelemeijer (PBL) 
  • Stimuleren hernieuwbare energie: het einde van de SDE? - Sander Lensink (ECN) 
  • Nieuwe instrumenten voor energiebesparing - Bert Daniëls (ECN)
  • Hoe moet het verder met Emissiehandel? - Ton van Dril (ECN)