Topsectoren en regio’s

08-05-2014 | Publicatie

In deze studie is de relatie onderzocht tussen regionale kenmerken en het ruimtelijk patroon van de bedrijven in de topsectoren. Kenmerken die bepalend zijn voor het concentratiepatroon van de meeste topsectoren zijn: urbanisatie- en lokalisatievoordelen, fysieke bereikbaarheid, internationale connectiviteit, de nabijheid van kennis (universiteiten) en de kwaliteit van de woonomgeving. Het belang van deze kenmerken varieert wel over de topsectoren.

De invloed van deze regionale kenmerken op het ruimtelijke patroon is middels regressieanalyses onderzocht. Deze analyses volgen op eerdere PBL-studies over topsectoren en regio’s en het onderzoek maakt deel uit van een samenwerking tussen het CBS en het PBL, genaamd ‘Bedrijvendynamiek in Regio’s en Clusters’. Een belangrijke vernieuwing van deze studie is dat de analyses op een geografisch gedetailleerd niveau zijn uitgewerkt, zonder dat administratieve grenzen van regio’s van invloed zijn.

Stappenplan

Het onderzoek is een eerste stap voor een nadere uitwerking van ruimtelijke economische strategieën voor het topsectorenbeleid. In deze notitie is een stappenplan opgenomen hoe de analyses door Rijk en regio kunnen worden gebruikt. Het doel daarvan is om te bepalen aan welke knoppen kan worden gedraaid om het regionale vestigingsklimaat voor de topsectoren, en daarmee de concurrentiekracht van Nederland, te versterken.