Trends in de mondiale uitstoot van CO2 en alle broeikasgassen
2018 rapport

05-12-2018 | Rapport

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas wordt gerapporteerd voor 2017. De groei van de  mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2017 hervat met 1,3% tot een niveau van 50,9 gigaton CO2-equivalent. Dit rapport is het enige dat niet alleen CO2 , maar de mondiale emissies van alle broeikasgassen vermeldt.

Groei in wereldwijde uitstoot van broeikasgassen hervat in 2017

Voornamelijk vanwege CO2 en methaan, na twee jaar bijna geen groei

De toename is grotendeels toe te schrijven aan de uitstoot van CO2 en methaan (CH4) die in 2017 met 1,2% toenam, na twee jaar met vrijwel geen groei. Met een aandeel van 73% voor CO2 en 18% voor methaan vormen deze emissies het leeuwendeel van de totale uitstoot van broeikasgassen. De andere broeikasgassen zijn lachgas (N2O) (6% aandeel) en fluorhoudende gassen (zogenaamde F-gassen, 3% aandeel). De uitstoot hiervan is in 2017 blijven groeien met een percentage dat vergelijkbaar is met dat in 2015 en 2016. De huidige broeikasgasemissies zijn 55% hoger dan in 1990 en 40% hoger dan in 2000 (zie figuur).

Uitstoot meeste landen met grootste emissie en Europese Unie stijgt, VS blijft gelijk

De vijf landen met de grootste uitstoot en de Europese Unie hadden in 2017 een aandeel van 63% van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. China is goed voor 27%, de Verenigde Staten voor 13%, de Europese Unie voor 9%, India voor 7%, de Russische Federatie voor 5% en Japan voor 3%. Deze landen hebben ook de hoogste uitstoot van CO2. In 2017 vertoonden de meeste van deze landen en de Europese Unie een toename van de uitstoot van broeikasgassen: India +2,9%, China +1,1%, Europese Unie +1,1%, Russische Federatie +1,0% en Japan +0,3%, behalve de Verenigde Staten, waar de emissies vrijwel constant bleven (0,1%) ten opzichte van 2016.

The global greenhouse gas emissions, per type of gas and source, including LULUCF
The global greenhouse gas emissions, per type of gas and source, including LULUCF

Onzekerheid in niet-CO2 uitstoot van broeikasgassen veel groter dan voor CO2-emissies

De onzekerheid niet-CO2 broeikasgassen is veel groter voor dan die voor CO2-emissies, waarvan de onzekerheid ongeveer 10% bedraagt. Maar voor de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt de onzekerheid ook geschat op 10%, omdat de totale mondiale CO2-uitstoot een aandeel van driekwart heeft in de totale uitstoot van broeikasgassen.