Met het oog op de leefomgeving
Tussen kennis, beleid en maatschappij

20-10-2022 | Rapport

Hans Mommaas was directeur van het PBL van 2015 tot eind 2022. Ter gelegenheid van zijn afscheid verscheen de bundel Met het oog op de leefomgeving. Tussen kennis, beleid en maatschappij

Het PBL heeft in de zeven jaren dat Mommaas aan het roer stond forse koersveranderingen ingezet. Van vooral kwantitatief onderzoek naar ook veel kwalitatief onderzoek. Van vooral gericht op en bekend bij het Haagse beleid, naar een bredere blik, waarbij de samenleving steeds meer in het vizier kwam. Zeven jaren ook waarin de leefomgeving hoog op de politieke en maatschappelijke agenda kwam te staan; denk aan de grote transities rond klimaat en energie; landbouw en natuur (stikstof), en de woningbouwopgave.

Voor deze afscheidsbundel zijn 15 mensen geïnterviewd over dit soort ontwikkelingen in de leefomgeving, het beleid en de samenleving, en over de rol van het PBL. Onder hen Hans Mommaas zelf en verscheidene andere PBL’ers, maar ook deskundigen uit de wereld van openbaar bestuur, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap.