Uiteenlopende paden - beroepsbevolking in 22 stadsgewesten

06-04-2017 | Publicatie

De website Uiteenlopende paden laat zien hoe de bevolking zich de afgelopen 15 jaar heeft ontwikkeld en wat er de komende 15 jaar te verwachten is. Blijft de potentiële beroepsbevolking stabiel, neemt het aantal AOW’ers toe? En welke effecten heeft dit op het functioneren van de arbeidsmarkt en de zorg?

Beleidsmakers inzicht geven

De website laat de ontwikkelingen zien voor de 22 stadsgewesten van Nederland. Hiermee wil het PBL stedelijke beleidsmakers inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen voor hun regio en wat deze kunnen betekenen.

De website is een aanvulling op de regionale bevolkings- en huishoudensprognose, die het PBL om de 3 jaar samenstelt in samenwerking met het CBS.

Meer lezen?

Meer lezen over banengroei en economische ongelijkheid in de stadsgewesten: De verdeelde triomf.