Uitfasering steun exportkredietverzekering voor fossiele projecten
Mogelijke effecten op de arbeidsmarkt

01-06-2022 | Rapport

Tijdens de COP26 in Glasgow heeft het Verenigd Koninkrijk een verklaring opgesteld om internationale overheidssteun af te stemmen op een transitie naar schone energie. Voor Nederland, als één van de 39 ondertekenaars van deze verklaring, heeft dit gevolgen voor de exportkredietverzekering (EKV). De EKV biedt de mogelijkheid om exportgoederen en -diensten te verzekeren tegen wanbetaling met de Nederlandse staat als verzekeraar. De inzet is om projecten gerelateerd aan fossiele energie vanaf eind 2022 niet meer te verzekeren via de EKV. Deze studie gaat in op de mogelijke gevolgen voor de arbeidsmarkt hiervan.

Stem vraag en aanbod van arbeid op elkaar af

Bestaand onderzoek laat zien dat een transitie van het energiesysteem van voornamelijk fossielenergie naar hoofdzakelijk hernieuwbare energie een verschuiving van banen oplevert. De meeste studies laten een beperkt positief netto-effect op de werkgelegenheid zien, maar dit hangt sterk af van het functioneren van de arbeidsmarkt. Het is dus vooral zaak om vraag en aanbod van arbeid op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door omscholings- en opleidingstrajecten die werknemers in staat stellen hun vaardigheden snel en gedurende hun hele carrière aan te passen.

Verschuiving naar groene projecten

Het uitfaseren van EKV-steun voor fossiele projecten moet in deze context worden gezien. Er lijkt al een sterke verschuiving van EKV-steun naar groene projecten plaats te hebben gevonden. Een mogelijke reden voor deze verschuiving is dat vergroening van de EKV al gestimuleerd wordt: bepaalde grotere groene projecten kunnen een groter deel van de transactie gefinancierd krijgen en voor kleine groene transacties gelden soepelere acceptatiecriteria.

Groene projecten leveren meer banen op

Wat een verdere verschuiving van EKV-steun van fossiel naar groen betekent voor het aantal banen hangt sterk af van het soort groene projecten: projecten gerelateerd aan zonne-energie leveren in potentie veel meer banen op dan fossiele projecten, maar voor windenergie is dit omgekeerd. De meeste banen worden hierbij gecreëerd in Nederland zelf. Al met al valt te verwachten dat het verlies aan banen in de fossiele sector ruimschoots gecompenseerd kan worden door meer vacatures in de hernieuwbare sector.