Nieuwe Bevolkingsprognose CBS: veel verandering, weinig groei

31-01-2005 | Publicatie

De nieuwe Bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2005) komt op een moment dat er sprake is van opvallende trendwijzigingen, vooral in de migratie. Zo hebben in 2004 voor het eerst sinds vele decennia meer mensen Nederland verlaten dan er naartoe zijn gekomen.

Het CBS verwacht dat de emigratie zich de komende jaren op een relatief hoog niveau van meer dan 100.000 mensen zal handhaven. De immigratie zal voorlopig onder dat niveau blijven. Het ziet ernaar uit dat de emigratie en de immigratie pas na 2010 weer naar elkaar toe zullen groeien. Korte en lange termijn Op korte termijn zal het aantal geboorten fors dalen, door de combinatie van een conjunctureel bepaalde 'babydip' en een teruglopende omvang van de generaties potentiële moeders. De bevolkingsomvang zal geleidelijk toenemen, tot rond 2035 de top wordt bereikt met 17,0 miljoen mensen. Kijken we nog verder vooruit tot 2050, dan zal naar verwachting het aantal autochtonen zijn gedaald met zo’n 1,3 miljoen en het aantal allochtonen zijn toegenomen met een kleine 2 miljoen.