Vier scenario's voor Nederland. Vier toekomsten voor evaluaties van de kwaliteit van natuur en milieu

16-01-2008 | Publicatie

Om ex-ante evaluaties van milieubeleid, en in een bredere maatschappelijke context ook evaluaties van duurzame ontwikkeling, te ondersteunen, worden in dit rapport vier scenario’s voor mogelijke toekomsten van Nederland beschreven. Deze scenario’s zijn gebaseerd op een methodologisch kader dat door het IPCC is ontwikkeld voor de uitwerking van mogelijke mondiale toekomstige ontwikkelingen.

Twee assen

Het IPCC heeft hiervoor twee assen gekozen die twee onafhankelijke trends aanduiden: globalisering versus regionalisering en een oriëntatie ten aanzien van materiële versus immateriële waarden. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft deze methode gebruikt om vier toekomsten voor Europa en Nederland te beschrijven waarbij ze globalisering en regionale ontwikkeling en publieke versus private verantwoordelijkheden als onafhankelijke assen heeft genomen.

De nadruk in de CPB studies is gericht op institutionele veranderingen en de gevolgen daarvan voor economische ontwikkelingen. Het Milieu en Natuurplanbureau heeft de studies van IPCC en CPB gebruikt als een basis voor een beschrijving van vier toekomsten voor Nederland met een accent op de doorwerking van de gevolgen van institutionele en economische ontwikkelingen voor de kwaliteit van natuur en milieu. De assen in deze scenario studie zijn benoemd als: globalisering versus regionalisering en efficiency versus equity (rechtvaardigheid).

De scenario’s beschrijven algemene maatschappelijke ontwikkelingen inclusief demografische ontwikkelingen en consumptiepatronen van burgers. De beschrijvingen van de maatschappij zijn voldoende breed om analyses van afwentelingen tussen het ecologische, economische en sociale domein mogelijk te maken. De algemene scenario’s voor Nederland zijn ook de basis geweest voor de uitwerking van mogelijke ontwikkelingen voor de sectoren: industrie, mobiliteit, landbouw, energie, natuur en ruimtevraag. Deze uitwerkingen kunnen worden gebruikt voor de berekening van milieudruk en ruimtevraag in scenario’s voor Nederland.