Voorlopige correctiebedragen 2022 voor de SDE++

04-11-2021 | Rapport

Deze notitie beschrijft de berekening van de voorlopige correctiebedragen voor de bevoorschotting in de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) in het jaar 2022. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de belangrijkste parameters getoond waarmee de correctiebedragen bepaald worden. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO.

Deze notitie beschrijft de ontwikkeling van de marktprijzen en aanvullende factoren die gebruikt worden in de berekening van de correctiebedragen en is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
De SDE++-regeling, vergoedt het verschil tussen het basisbedrag (de productiekosten) enerzijds en het correctiebedrag (de marktprijs van het product) anderzijds.
Meer informatie over de SDE++ is te vinden via deze link.

Recente prijsstijgingen niet in voorlopige correctiebedragen verwerkt

Het bepalen van de correctiebedragen betreft een technische doorrekening die, conform de rekenmethode van de SDE++, is gebaseerd op de handelsdata over de periode van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021. Sinds 31 augustus 2021 zijn de prijzen van aardgastermijncontracten aanzienlijk gestegen. Omwille van de voorspelbaarheid en continuïteit van de regeling houden wij vast aan de bestaande rekenmethode waardoor deze prijsstijgingen niet tot uiting komen in de huidige analyse. Deze worden wel zichtbaar in de definitieve correctiebedragen 2021 die begin 2022 worden gepubliceerd en de voorlopige correctiebedragen 2023 die eind 2022 worden gepubliceerd. Daarom dienen projectontwikkelaars rekening te houden met deze prijsontwikkelingen. Een analyse van de oorzaak van de recente prijsstijgingen valt buiten de scope van de berekening van de correctiebedragen. Daarom wordt er in deze notitie, noch in vervolgnotities, een verklaring of toelichting bij gegeven.

Berekeningsmethode correctiebedragen

Ter illustratie van de berekeningsmethode is een berekening beschikbaar gesteld op de website.