Voorlopige correctiebedragen en basisprijzen 2021 voor categorieen in de SDE++ 2021

22-02-2021 | Rapport

Deze notitie geeft de voorlopige correctiebedragen en de basisprijzen voor categorieën in de SDE++ 2021 (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) weer. De SDE++-regeling vergoedt het verschil tussen het basisbedrag (de productiekosten) enerzijds en het correctiebedrag (de marktprijs van het product) anderzijds. Deze notitie is gemaakt op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Berekening correctiebedragen op basis van de marktprijzen

De correctiebedragen in de SDE++ representeren de marktwaarde van het geproduceerde product. Zij worden berekend op basis van de ontwikkeling van marktprijzen in de afgelopen 12 maanden. De basisprijzen vormen de bodem van de correctiebedragen. Zowel basisprijs als correctiebedrag wordt per categorie vastgesteld. Daarnaast is een toelichting per categorie en een reflectie opgenomen op de gehanteerde berekeningswijzen voor mogelijke nieuwe categorieën.

Ter illustratie van de berekeningsmethode is een berekening beschikbaar gesteld op de website.