Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit

19-05-2017 | Publicatie

In deze notitie beantwoordt het PBL vijf vragen rond nutriënten, waterkwaliteit en bronnen die de kwaliteit van het water ongunstig kunnen beïnvloeden. Ook bespreken we de kwantificering van de beleidsopgave die daaruit volgt. In de context daarvan gaan we in op een aantal opmerkingen en standpunten die het Mesdag Zuivelfonds naar buiten heeft gebracht.

Er leven vragen over de wetenschappelijke onderbouwing van het mest- en waterbeleid in Nederland. Met name de Stichting Mesdag Zuivelfonds plaatst vraagtekens bij de juistheid van gegevens over bijdragen van de landbouw aan de vervuiling van het Nederlandse oppervlaktewater. Ook betwist zij de manier waarop de normstelling voor wateren in Nederland plaatsvindt.