Cahier Demografie, toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

01-12-2015 | Publicatie

In de studie Welvaart en Leefomgeving worden onzekerheden verkend en scenario’s ontwikkeld rondom ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. In het WLO-cahier Demografie verkennen we de toekomstige ontwikkeling van bevolking en huishoudens in Nederland tot 2050.

In Nederland wonen op dit moment zo’n 17 miljoen mensen. In de afgelopen decennia betroffen de belangrijkste demografische ontwikkelingen een afnemende bevolkingsgroei, de vergrijzing, een afzwakkende groei van de (potentiële) beroepsbevolking en de toename van het aantal alleenstaanden.

Tot 2030 blijft de bevolking doorgroeien. Na 2030 is het onzeker of de groei doorzet. Migratie maakt het verschil.