Cahier Regionale ontwikkelingen en verstedelijking, toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO)

01-12-2015 | Publicatie

In de studie Welvaart en Leefomgeving worden onzekerheden verkend en scenario’s ontwikkeld rondom ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Voor dit cahier hebben het PBL en CPB verkend waar het aantal inwoners, huishoudens en banen zal groeien, en met hoeveel. De steden blijven groeien. Het verschil tussen de Randstad en krimpgebieden neemt toe.

In scenario Hoog groeit de bevolking in de Randstad anderhalf keer zo hard als de totale Nederlandse bevolking. In regio’s in Limburg, Zeeland en Groningen treedt echter bevolkingskrimp op. In scenario Laag gaan de onderzoekers ervan uit dat de trek naar de stad in de toekomst afzwakt. In dit scenario daalt de bevolking in 8 van de 12 provincies.