Publicaties

2 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Systematiek klimaatopgave

De gebiedsgerichte aanpak in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied vergt een vertaalslag van nationale klimaatdoelen voor 2030 naar doelen op provinciaal of gebiedsniveau. Onderzocht is welke uitgangspunten en criteria kunnen worden gebruikt om voor de...