Publicaties

127 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Nationale Energieverkenning 2016

Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 komt in zicht. De Nationale Energieverkenning 2016 laat zien dat de groei van hernieuwbaar  echter niet zo snel gaat dat het doel van 14% in 2020 ook al zal worden gehaald. Het doel van 100 PJ extra...

Opties voor energie- en klimaatbeleid

De consequentie van het Klimaatakkoord in Parijs is dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch moet worden verminderd. Dat kan alleen als de energievoorziening op een geheel andere manier wordt ingevuld; een veranderingsproces dat enkele decennia zal beslaan maar op de...

Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2015

Dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015 beschrijft hoe de projecties daarin tot stand zijn gekomen van het energiegebruik en de emissies van verkeer en vervoer. Ook wordt beschreven hoe de effecten zijn bepaald van maatregelen en acties uit het...

Vormgeving van de energietransitie

Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar het klimaatdoel is ambitieus en de tijd die nodig is voor ingrijpende veranderingen in winning, transport en gebruik van energie is krap. Het PBL laat zien hoe de methodiek van backcasting kan worden ingezet om tot een plan van aanpak te...

Dutch National Energy Outlook (NEV) 2015

Dutch energy supply is at a tipping point. The share of renewable energy is expected to grow at an accelerated pace, up to 2023; in part due to the efforts of those involved in the Energy Agreement. Energy saving will also increase, up to 2020. And, although energy use will...

Uitstappen uit kolen, hoe doe je dat?

Op basis van de klimaatafspraken in Parijs is er op termijn geen plaats meer voor kolen in de elektriciteitsvoorziening. Maar net als Nederland worstelen ook andere Europese landen met de toekomst van hun kolencentrales. Deze korte notitie gaat in op de situatie in Duitsland...

Pagina's