Publicaties

15 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

European Regional Competitiveness Scoreboard

The European regional competitiveness scoreboard offers a powerful tool for analysing a region’s competitive position and its position in global economic networks, using a visualisation of regional data. It determines the European regional competitors of industries in...

Topsectoren en regio’s

In deze studie is de relatie onderzocht tussen regionale kenmerken en het ruimtelijk patroon van de bedrijven in de topsectoren. Kenmerken die bepalend zijn voor het concentratiepatroon van de meeste topsectoren zijn: urbanisatie- en lokalisatievoordelen, fysieke...

What makes firms leave the neighbourhood?

Limited attention has been paid to how neighbourhood conditions affect firm relocation choices. Using a panel dataset (1999-2006) of actual firm relocations in the Netherlands, the effect of different neighbourhood conditions on the firm’s propensity to relocate has been...

Integratie en convergentie in een regionaal Europa

Europees regionaal beleid is gebaseerd op zogeheten ‘slimme specialisatiestrategieën’. Daarbij wordt uitgegaan van de positie en de kracht van de regio. Deze strategieën zijn dan ook een voorwaarde voor Nederlandse en andere Europese regio’s om na 2014 nog in aanmerking te...

Realistische metropolitane strategieën

PBL-onderzoeker Otto Raspe schreef op uitnodiging van het tijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening een essay over de toekomst van de stad. Raspe betoogt dat de toekomst van stad en economie hand in hand gaan. Economische principes en dynamiek van bedrijven zijn nu...

What makes firms leave the neighbourhood?

Limited attention has been paid to how neighbourhood conditions affect firm relocation choices. Using a panel dataset (1999-2006) of actual firm relocations in the Netherlands, the effect of different neighbourhood conditions on the firm’s propensity to relocate has been...

Pagina's