Publicaties

80 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Quick scan gevolgen van afschaffing melkquotum

Na 30 jaar is per 1 april 2015 het melkquotum afgeschaft. Na de bekendmaking van de afschaffing in 2007 is de veestapel al gegroeid, wat heeft geleid tot een toename van de Nederlandse melkproductie met 15%. Op nationale schaal  heeft die groei de milieubelasting niet...

Pagina's