Publicaties

8 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Demografische verandering en verstedelijking

De toekomstige vraag naar parkeren hangt samen met het autobezit in de toekomst. Regionale demografische ontwikkelingen spelen een relatief belangrijke rol in de omvang van dat toekomstige autobezit. Daarbij zijn verschillende scenario’s denkbaar. Groei van de bevolking is...

Vergrijzing en mobiliteit

Een steeds groter deel van de afgelegde verplaatsingen en kilometers komt voor rekening van ouderen. Dit komt doordat het aandeel ouderen in de bevolking, en daarmee in het verkeer, toeneemt en doordat zij zich ook vaker en verder verplaatsen dan de ouderen van vroeger. Deze...

Woongedrag, tijdsbesteding en verplaatsingsgedrag van actieve ouderen

De toename van het aantal actieve en (auto)mobiele ouderen in de nabije toekomst levert een aanzienlijke bijdrage aan de groei van de totale mobiliteit in Nederland. De ochtendspits wordt ontlast, maar de avondspits wordt drukker. Daarnaast heeft de vergrijzing effect op de...

Bestendigheid van WLO-scenario’s

De ontwikkelingen in demografie, economie en mobiliteit vertonen de laatste tien jaar grote schommelingen. Daarmee rees de vraag of de WLO-toekomstscenario’s, die een belangrijke basis vormen voor het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid, nog steeds bruikbaar zijn. Dat...