Publicaties

40 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Nitrogen: 'Too much of a good thing'

Nitrogen pollution costs the European Union between €70 billion and €320 billion per year. This cost is more than double the value that nitrogen fertilizers are estimated to add to European farm income.

Stikstof: 'Te veel van het goede'

Stikstofvervuiling kost de Europese Unie tussen de 70 en 320 miljard euro per jaar. De schade door stikstof uit de landbouw (25-145 miljard euro per jaar) is vergelijkbaar met de directe baten van stikstofhoudende meststoffen voor de Europese landbouwsector.

 

Europa’s stikstofprobleem

De afgelopen vijf jaar hebben wetenschappers uit heel Europa een inventarisatie gemaakt van de weinig bekende stifstofproblematiek en de bedreigingen die hieruit voortkomen voor het milieu en onze gezondheid. Ook is er gekeken naar mogelijke oplossingen.

Pagina's