Publicaties

58 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Deltadilemma's

Waterbeheer en ruimtelijke ordening moeten veel meer in samenhang worden bekeken. Het nieuwe regeerakkoord biedt ook mogelijkheden om de veiligheidsopgave te verbinden met andere ruimtelijke vraagstukken. Klimaatadaptatie kan hierbij grote kansen bieden, zo laat ontwerpend...

Vergrijzing heeft effecten op woningmarkt en woningvoorraad

De toename van het aantal ouderen in de nabije toekomst heeft een aanzienlijk negatief effect op de dynamiek op de woningmarkt. Dit komt vooral door de veranderende persoonlijke omstandigheden van deze ouderen. Zo zijn de huidige ouderen vaker huiseigenaar dan de ouderen van...

The Sustainable City

The Sustainable City study of the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) uses an analytical–deliberative approach to generate integrated options for strategic, long-term urban development policies in the Netherlands. Scenarios for the sustainable city were designed...

Nieuwe Steden in de Randstad

Deze publicatie bespreekt het heden en verleden van de zogenaamde 'groeikernen' en verkent hun toekomst. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkelingen vanuit het perspectief van die groeikernen zelf, maar ook naar hun positie in de nationale...

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting

Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte laat zien in hoeverre deze doelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) worden bereikt. De monitor bevat...

Herkenbaar, overzichtelijk en geborgen

In het debat over afgeschermde woondomeinen in Nederland wordt vaak verwezen naar de zogeheten 'gated communities' in het buitenland. In tegenstelling tot deze hekwerkwijken zijn afgesloten poorten in Nederlandse woondomeinen echter veelal afwezig. Dat neemt niet weg dat...

De Energieke Stad

Duurzaamheid, het veiligstellen van onze welvaart op de lange termijn, is één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende decennia. Om economische groei en een prettig leefmilieu te combineren, moet de maatschappij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de...

Pagina's