Publicaties

58 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Smart Transportation

How does Smart Mobility affect the city? New innovations like driverless cars, electric vehicles, new forms of transport and increased information might be a game changer in urban planning.

Smart about Cities - Visualising the Challenge for 21st Century Urbanism

The discourse on ‘Smart Cities’ is everywhere. It promises an era of innovative urban planning, driven by smart urban technologies that will make cities safer, cleaner and, above all, more efficient. Efficiency seems uncontroversial but does it make for great cities? In this...

All models are wrong, but some models are useful

In het aprilnummer van Tijdschrift voor Volkshuisvesting belicht PBL-onderzoeker Martijn Eskinasi de praktijk van modelontwikkeling voor het woningmarktbeleid. In de jaren '90 en daarvoor lag de nadruk sterk op groei van aantallen huishoudens en van de woningvoorraad. De...

Big Data, Different City

Data en informatie brengen een nieuwe laag aan in de stad. Automobilisten rijden binnenkort in computergestuurde auto’s, die ook nog eens veilig en energiezuinig zijn. Met behulp van algoritmes vindt de auto zelf de snelste route. Winkelen doen we vanuit de luie stoel achter...

Kennis maken met decentrale overheden

De voortgaande decentralisatie van het omgevingsbeleid van het Rijk naar provincies, gemeenten en waterschappen heeft als risico dat de strategische kennis over beleidsthema’s  versnipperd raakt (fragmentatie), of dat iedere decentrale overheid het wiel opnieuw gaat uitvinden...

Leegstand detailhandel herbezien

Steeds meer winkels staan leeg. Dit artikel laat zien dat het leegstandsprobleem nog groter is dan tot nu toe werd gedacht: 8% van de detailhandelsvestingen staat leeg, 300.000 m² meer dan tot nu toe becijferd. Daarnaast laat de analyse zien dat het aandeel structurele...

Pagina's