Publicaties

58 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Nederland in 2040: een land van regio’s - Ruimtelijke Verkenning 2011

Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de jarenlange groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid gaat afvlakken. Dat betekent dat in de toekomst, met name na 2020, in een groot deel van ons land krimp even goed denkbaar is als groei. Het beleid zal hier op...

De herbergzame ruimte van de stadswijk

De afgelopen jaren is er een trend tot herorganisatie van de openbare ruimte waarneembaar in - op het eerste gezicht - heel verschillende ontwikkelingen. Nieuwe 'afgeschermde woondomeinen' worden populair: wooncomplexen met een besloten karakter. Stedelijke...

Monitor Nota Ruimte. De opgave in beeld

Met de Nota Ruimte stelt de rijksoverheid zichzelf voor een aanzienlijke opgave. Om de doelstellingen van die nota te realiseren, moeten de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op tal van gebieden worden bijgestuurd. Zo gaat de verstedelijking ten koste van de groene ruimte,...

Pagina's