Publicaties

35 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Analyse afspraken klimaatakkoord - startnotitie

In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord, en dat maatregelen worden genomen die voorbereiden op het realiseren van dit doel. In internationaal verband streeft het kabinet...

National Energy Outlook 2017

Renewable energy generation and energy saving are increasing, energy consumption and greenhouse gas emissions are decreasing. However, various targets for energy and climate for 2020, will not be achieved. The pathway to a sustainable energy supply, over time, requires that...

UNEP Emissions Gap Report 2017

Governments and non-state actors need to deliver an urgent increase in ambition to ensure the Paris Agreement goals can still be met according to 2017 annual Emissions Gap report by UNEP. Researchers of PBL Netherlands Environmental Assessment Agency were among the leading...

Overzicht van de energieontwikkelingen

Op suggestie van enkele voormalig woordvoerders energie in de Tweede Kamer is door een aantal kennisinstellingen een ‘inwerkdocument energie’ gemaakt. In dit paper wordt gepoogd een objectief overzicht te geven van feiten en thema’s die van belang zijn voor de agenda van het...

Pagina's