Publicaties

194 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

Waterstof tot nadenken

Nederland heeft in de Klimaatwet vastgelegd in 2050 (vrijwel) klimaatneutraal te willen zijn. Dit doel brengt een radicale energietransitie met zich mee; een opgave waarvoor binnen de sector…

De betekenis van meer thuiswerken voor mobiliteitsbeleid

De afgelopen anderhalf jaar heeft Nederland vanwege de coronapandemie meer ervaring opgedaan met thuiswerken. Maar leidt die ervaring ertoe dat de toekomstige balans tussen werken op kantoor en werken…

Emissiefactoren wegverkeer: wijzigingen en uitbreidingen 2021

TNO en het PBL publiceren periodiek cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren’, geven de uitstoot van een aantal…

Brede welvaart en mobiliteit

In deze notitie verkent het PBL wat het betekent als mobiliteit en mobiliteitsbeleid vanuit een bredewelvaartsperspectief worden beschouwd. Hieruit destilleren we zowel implicaties voor het…

Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit

De coronapandemie en de maatregelen in dat kader hebben ertoe geleid dat Nederland de afgelopen anderhalf jaar meer ervaring heeft opgedaan met thuiswerken. In deze studie gaat het Planbureau voor de…

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands - 2021

This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the historical emissions of environmental pollutants from transport in the Netherlands. The…

Grote opgaven in een beperkte ruimte

Het nieuwe kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties…

Actualisatie invoer WLO autopark mobiliteitsmodellen 2020

In deze notitie worden actuele ramingen van de omvang, de samenstelling en de gebruikskosten van personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens in 2030, 2040 en 2050 voor de WLO-scenario’s gepresenteerd…

De openbare ruimte in de toekomst

Beleidsmakers, planners en ontwerpers hebben vaak moeite met de onzekerheid die inherent is aan langetermijnprocessen. In de studie Oefenen met de Toekomst (2019) heeft het PBL vier scenario’s…

Het effect van meer thuiswerken op autogebruik op de middellange termijn

Thuiswerken wordt steeds gebruikelijker. De coronacrisis heeft sinds maart 2020 de mate van thuiswerken nog eens flink vergroot. Veel mensen die die voor de crisis nog niet of slechts incidenteel…