Publicaties

5356 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Het landschap geduid 2023

Op verzoek van het Ministerie van BZK brengt het PBL elke twee jaar de resultaten van de Monitor Landschap en de Monitor Kustpact in kaart. Het PBL onderzocht ditmaal ook specifiek de groei van distributiecentra en recreatiewoningen vanwege toenemende zorgen in de...

Ruimte voor circulaire economie

Het streven van de Nederlandse overheid naar een volledig circulaire economie in 2050 betekent radicaal minder en efficiënter gebruik van grondstoffen. Daarvoor zijn belangrijke veranderingen nodig in de industrie, verwerking, consumptie en logistiek van materialen en goederen.

Werkwijzer Nationale Kosten

De Werkwijzer Nationale Kosten geeft aanbevelingen voor berekeningen van het nationalekostensaldo bij het PBL. Het doel van de werkwijzer is om de consistentie en transparantie van berekeningen van het nationalekostensaldo verder te stimuleren. De werkwijzer is een project...

Balans van de Leefomgeving 2023

In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. De leefomgeving staat meer dan ooit in het middelpunt van de politieke en maatschappelijke belangstelling, maar vooralsnog lijkt het niet te gaan lukken om...

Verhuismotieven en ruimtelijke verhuisbewegingen

Verhuizingen hebben een belangrijke functie voor de woningmarkt. Gezien de toenemende problemen van, onder andere, woningmarktstarters, urgente woningzoekers en jonge gezinnen om een geschikte en betaalbare woning te kunnen vinden staat het verhuisgedrag bij beleidsmakers op...

Pagina's