Publicaties

5356 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

European wet deposition maps based on measurements

To date, wet deposition maps on a European scale have been based on long-range transport model results. For most components wet deposition maps based on measurements are only available on national scales. Wet deposition maps of acidifying components and base cations based on...

Natte depositie kaarten van Europa gebaseerd op metingen

Natte depositie kaarten van Europa zijn tot nu toe gebaseerd op modelresultaten. Kaarten die op metingen zijn gebaseerd zijn voor de meeste componenten slechts op nationale schaal beschikbaar. Natte depositie kaarten van potentieel zuur en basische kationen die op metingen...

Betrouwbaarheid van milieu-informatie: analyse van een stikstofketen

Dit rapport behandelt de betrouwbaarheid van milieu-indicatoren van een van de berekeningsketens, die door het RIVM gehanteerd worden bij het opstellen van de milieubalans en milieuverkenningen (MB/MV). Het betreft de keten (voor Nederland) van stikstof-emissies in 1992 tot...

Evaluation of PCB fluxes in the environment

Since the early seventies a variety of stringent measures have been taken by (international) governments to reduce the risks posed by the presence of polychlorinated biphenyls (PCBs) in the environment. A crucial question is whether these measures have achieved the desired...

Evaluatie van PCB-stofstromen in het milieu

Sinds het begin van de jaren zeventig heeft de (internationale) overheid een aantal stringente maatregelen genomen om de risico's van polychloorbifenylen (PCB's) in het milieu te verminderen. Een belangrijke vraag is of deze maatregelen tot het gewenste resultaat hebben...

Indicatoren voor het thema Verspilling, een eerste verkenning

De beschikbaarheid van voorraden in de toekomst is sterk gerelateerd aan het gebruik, waarbij het begrip afwenteling op andere voorraden een centrale rol speelt. Geconstateerd is dat er grenzen aan de beschikbaarheid van voorraden zijn, die al binnen afzienbare termijn kunnen...

Farmaceutische industrie

Dit rapport over de farmaceutische industrie is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het...

Pagina's